آنتی عشق

عشق و نفرت

welcome

oفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

۰۹۳۶۹۲۳۱۳۱۴

 

yahoo id

 

arash_shilan

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:52  توسط آرش  | 

 
 به خودت بياموز هرکسي ارزش ماندن در قلب تو را ندارد.
-هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش، گاهي در انتهاي خارهاي يک کاکتوس به غنچه‌اي مي رسي که زندگيت را روشن مي‌کند.
- هرگاه نتوانستي اشتباهي را ببخشي آن از کوچکي قلب توست، نه بزرگي اشتباه.
-عادت کن هميشه حتي وقتي عصباني هستي عاقبت کار را در نظر بگيري
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:7  توسط آرش  | 

دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد. نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید. بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند. مرد جوان عصازنان به عیادت نامزدش میرفت و از درد چشم مینالید. موعد عروسی فرا رسید. زن نگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخته بود و شوهر هم که کور شده بود. مردم میگفتند چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد. 20 سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت، مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود. همه تعجب کردند. مرد گفت: "من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم".

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:4  توسط آرش  | 

 
    تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی بدن عریانت را نشانش نده.

     .. هیچ گاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد گریان مکن.

     .. قلبت را خالی نگه دار و اگر هم یک روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی سعی کن که فقط یک نفر باشد. 

    .. به او بگو که تو را بیش از خودم و کمتراز خدا دوست دارم. .. زیرا که به خدا اعتقاد دارم و به تو نیاز دارم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 13:2  توسط آرش  | 

اگر دیوانگی کردم دلم خواست


زِ خود بیگانگی کردم دلم خواست

اگر که اعتماد چشم بسته


به خصم خانگی کردم دلم خواست

به غیر از من خود خوش باور من


کسی منت نداره بر سر من

کسی حال مرا هرگز نفهمید


دلیل گریه هایم را نپرسید

گناه عالمی را بردم از یاد


گناهم را کسی بر من نبخشید

کسی بر حلقه ی این در نکوبید


من و شب پرسه های تلخ تردید

در آن دریای بی پایان ظلمت


صدای یار دیداری نپیچیدبه غیر از من خود خوش باور من


کسی منت نداره بر سر من

در آن تنهایی بی رحم و ممتد


به دلداری کسی از در نیامد

دچاره یاوه های بی جوابم

به خود اما به آنهایی که باید


بدهکاری ندارم بی حسابم

پشیمان نیستم از آنچه بودم


پشیمان نیستم از ماجرایم

همین هستم ، اگر بار دگرهم

 چنین بیچاره ازگهواره آیم.........

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:39  توسط آرش  | 

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است .............كه عاشقانه ميپرستمش

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:28  توسط آرش  | 

دل شکسته

a

دفتر عشق که بـــــــــــــــــته شد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
...............
.........
....
.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت 23:19  توسط آرش  | 

حالم از فریاد برهم میخورد


زین همه بیداد بر هم می خورد


خویش را با داد رسوا کرده ام


دیگر از آن داد بر هم میخورد

 
روزگار صید دل از ما گذشت


حالم از صیاد بر هم می خورد


یاد ایام غم و سودای یار


از دل و آن یاد بر هم می خورد


عشق را دیگر برای من مگو


حالم از فرهاد بر هم می خورد

با باد ...........(صبا) افشان نشد

حالم از آن باد بر هم می خورد


بس که از دنیا دگر بد گفته ام


دیگر از ایراد بر هم می خورد


بُعد حیوان ، بُعد روحانی بس است


حالم از ابعاد بر هم می خورد


من زمینی هستم و بی ذکر شب


حالم از اوراد بر هم می خورد


گر چه فریاد گفته ای حرف دلت

نظم این آباد بر هم می خورد ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام آبان ۱۳۹۰ساعت 22:55  توسط آرش  |